Wakaf Am pengertian wakaf am

Pengertian Wakaf AM

Dari sudut bahasa :

Al-Waqf bermaksud harta yang diwakafkan, Al-Habs bermakna harta itu ditahan, Al-Mana' bermaksud dihalang

Dari segi syarak :

Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya ( harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya ) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata kerana Allah S.W.T. Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu.